İmplant

İmplant (diş ekme) nedir?

Günümüzde artık çok telafuzunu duyduğumuz tedavi şeklidir. Aynı zamanda halk arasında vidalı dişte denen dental implantlar doğal dişlere en yakın tedavi yöntemidir, İmplant yapılan diş bölgesi, geleneksel köprü ve protezlere göre daha iyi konuşma ve çiğneme fonksiyonu sağlar. Dental implant yöntemi ayrıca yüzünüzde doğal bir görünümü de beraberinde getirir.

 

Kısaca dental  implantları tarif edecek olursak, eksik olan dişlerin fonksiyon ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen ve uygun malzemeden yapılan yapay diş köküdür.

İmplant'ların çeşitleri var mıdır?

Evet. Seri kullanıma girdikten sonra değişik implant tipleri üretilmiştir. Ancak günümüzde en popüler olan implant tipi 'vida' şekilli olanlardır.

 

Her Hasta İmplant Yaptırabilirmi?

Bunun için öncelikle diş hekimi muayenesi şarttır.Çünkü implant vidaları belirli kalınlığı ve genişliği olan yapılardır. Bu nedenle implant planlanan bölgede, çene kemiğinin, bu implant vidasını kabul edecek yükseklik ve genişliğe sahip olması gerekmektedir. Varolan kemiğin kalitesi de implant başarısını etkileyen faktörlerden birisidir. Ayrıca tedaviden önce ve implant ağızda kaldığı sürece dişetlerinin tamamen sağlıklı olması gerekmektedir. Hastanın genel sağlık durumu iyi olduğu sürece implant uygulamasını engelleyecek bir üst yaş limiti yoktur ancak kemik gelişimi tamamlanmamış çok genç hastalara uygulanması tercih edilmeyebilir.İmplant muayenesinde neler yapılacak?

Bu muayene sırasında tedaviye uygun bir hasta olup olmadığınızın ortaya çıkması için implantları yerleştirecek, üzerinin protezini yapacak ve daha sonraki periyodik dişeti bakımını üstlenecek uzman hekimlerin sizi muayene etmesi en doğru yöntemdir. Bu muayene sırasında sizden genel sağlık durumunuz hakkında bilgi alınacak ve gerekli görülürse birtakım tahlilleri yaptırmanız istenebilecektir. Bu aşama da ayrıca çeşitli röntgen incelemeleri ve ağzınızın modellerinin elde edilmesi gerekebilir.

 

İmplant yerleştirilirken acı duyar mıyım?

Çokca merak edilen konuların başında gelir Bölgeye göre uygun anestezi yapıldığında ağrı olmayacaktır. Operasyon sırasında hasta tercihine göre genel ya da lokal anestezi kullanılabilir.  Genellikle implant'ın yerleştirildiği akşam duyulabilecek ağrı basit ağrı kesiciler ile giderilebilir. Bir çok hasta bu ağrının normal diş çekiminden sonra duyulan ağrıdan farklı olmadığını belirtmektedir. Tedavinin problemsiz tamamlandığı vakalar da implantların varlığını bile hissetmeyecek kadar rahat olursunuz.


implantlar yerleştirildikten hemen sonra protezlerim takılabilir mi?

Hayır. Implant'ların kemik ile tam birleşmesini (Osteointegration) sağlamak için iyileşme dönemi olan ilk 3-6 ay boyunca implant üstüne gelen yüklerin en aza indirgenmesi gerekir. Ancak doktorunuz bu iyileşme süresinde size uygun bir geçici protez yaparak sizin fonksiyonunuzu iade edecektir.

 

 İmplantların temizliği önemli midir?

İmplant yaptırılmamış olsa bile ağız ve diş bakımı oldukça önemlidir. implantların ağız içindeki yabancı cisimler olduğu düşünülürse temizliklerinin en az kendi dişleriniz kadar hatta daha da önemli olduğunu taktir edersiniz. implantların temizlikleri belli bir öğrenme süreci gerektirse de, zor değildir. Ancak bu iş için yeterli zamanı ayırmanız gerekmektedir. Unutmamanız gereken şey, bu tip bir tedavinin başarılı olması için gerekli en önemli faktörün düzenli ağız bakımı olduğudur.

Aşağıdaki şekil implantlı protez ile diş arasındaki farkı anlamada yardımcı olacaktır.

  

İmplantların üzerine protez nasıl yerleştirilir?

Bu konu diş hekiminizin profesyonle değerlendirmesi sonucu karar verilir. İmplantlar üzerine yapılacak protezler vak'anın özelliğine göre değişik tipte olabilir. Yani vakanın durumuna göre hareketli yada sabit dediğimiz protezler yapılabilir. Her iki planlamanın da avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır ve sizin için uygun olan tasarımı hekiminiz tedaviniz başlamadan önce size anlatacaktır.

Eksik her diş için 'bir' implant gerekir mi?

Hayır. Eğer eksik diş sayısı '1'den fazla ise implant uygulanacak bölgeye bağlı olarak tek bir implant 2 ya da 3 diş yerine hizmet verebilir.

 İmplant vidası kemik ile kaynaşmaz ise (osseointegre olmaz ise) ne olur?

Hekiminizle beraber seçilecek doğru implant ve doğru cerrahi yöntemlerin kullanılması durumunda böyle bir olasılık yok denecek kadar azdır. Bu tip bir başarısızlık genellikle cerrahi operasyonu takip eden ilk 6 ay içinde ortaya çıkar. Böyle bir durumda diş çekimi kadar kolay bir işlem ile implant yerinden çıkartılmalıdır. Bu bölgedeki kemiğin iyileşmesini takiben yeni bir implant konulabileceği gibi, klasik tip protezlerden birisi de tercih edilebilir. Ancak, genellikle, 2'den fazla implant konulan vak'alar da arta kalan implantlar protezin de yeniden tasarlanması ile hizmet vermeye yeterli olmaktadır.

 

İmplant yaptırmak pahalı mıdır?

Eğer yapılan implant tedavisinin uzun ömürlü olması hedefimizde var ise maalesef pahalı. Kullanılan tüm malzemenin ithal olması ve sağlıklı implant üretimi için çok yüksek teknolojiye gereksinim duyulması tedavinin fiyatını belirlemektedir. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar nedeniyle döviz kurlarında gözlenen artışlar da tedavinin maliyetini olumsuz etkilemektedir. Ancak kesin fiyat uzman hekimlerimizin sizi muayene edip, bu tedavi şekli için uygun bir hasta olup olmadığınızı belirlemeleri ve istediğiniz protez şekline göre değişecektir. İmplant yerleştirme işleminin karmaşıklığı ve uzunluğu, hastanın diş sağlığı ve ihtiyaçlarına bağlı olarak değişir, ve sonuç büyük bir yatırım olabilir.  Buna rağmen 350 hastaya implant yerleştirildikten sonra yapılan bir ankette, hastaların yaptıkları yatırımdan memnun kaldıkları ve gerekirse tekrar memnuniyetle yapacakları bulunmuştur.implant tedavisindeki riskler nelerdir?

Ağız içi ya da dışı tüm cerrahi işlemlerde gözlenebilecek risklerin ötesinde bir risk söz konusu değildir. Bunlar erken dönemde enfeksiyon ve alerji, protezlerin tamamlanmasından sonraki geç dönemde ise yetersiz ağız temizliğine bağlı iltihaplanmalar şeklinde ortaya çıkabilir. Özellikle erken dönem iyileşmesi sırasında sigara kullanmak enfeksiyon riskini arttırmaktadır.

 İmplant Tedavisi Hangi Hastalarda Ne tür Yarar Sağlar?

Aşağıda genel olarak ön bilgi olması açısından birkaç vaka sıralanacaktır. Bu vakalardan hangisinin size uygun olup olmadığına tabiî ki diş hekiminizin muayenesi ve değerlendirmesi sonucu tedavi süreci izlenecektir.

a) Alt çenede tamamen dişlerini kaybetmiş hareketli protez taşıyan hastalar: Bu hastalar protezin hareketine bağlı olarak sürekli ağrıdan (vuruk) ve iyi çiğneyememekten şikayetçidirler.Genellikle dil ve yanak hareketiyle protez hastaların stabil beklentisine cevap veremez. Bu şikayet zaman içinde proteze destek olan kemik dokunun erimesi ile daha da artar hale gelir. Bu tip hastalarda implant tedavisi yukarıdaki tüm şikayetleri ortadan kaldırdığı gibi kemiğin erimesini de durdurmaktadır.

b) Üst çenede tamamen dişlerini kaybetmiş hareketli protez taşıyan hastalar: Üst protezler alt çene protezlerine oranla daha stabil olsalar da tutuculuk için protezin damağı kapatan tasarımı tat alma duygusunu azaltıp mide bulantısına neden olabilmektedir.

c) Alt ya da üst çenede dişlerinin bir kısmını kaybetmiş hastalar: Bu hastaların şikayeti kancalarla tutunan protezin çirkin görüntüsü, ya da köprü yapılabilmesi için sağlam dişlerini prepare etme ( kestirme) zorunluluğu olarak sayılabilir.

d) Tek dişini kaybetmiş hastalar: Bu hastalar tek bir dişin restorasyonu için en az komşu iki dişi feda etmek zorunda olan hastalardır. Tek bir implant'ın yerleştirilmesi komşu dişleri kurtardığı gibi daha fonksiyonel sonuçların ortaya çıkmasına da neden olur.Ve bu sayede diş kaybetme yerine diş kazanılmış olunur.

 

implant tedavisinin dezavantajları nelerdir?   

 Yüksek fiyat

Osseointegrasyon süresinin beklenmesi

Çok özenli ve zaman ayrılarak yapılması gereken ağız temizliği işlemi


implant tedavisinin avantajları nelerdir?


İmplant muayenesinde neler yapılacak?

Bu muayenede sizin için farklı bir durum olmayacaktır. Diş hekiminiz öncelikle bölgeyi ağız içinde ardından röntgen desteğiyle bölgeye uygun protezi planlayacaktır.  Diğer cerrahi müdahelelerde olduğu gibi bu  muayene sırasında da sizden genel sağlık durumunuz hakkında bilgi alınacak ve gerekli görülürse birtakım tahlilleri yaptırmanız istenebilecektir. Ayrıca hekiminizin öngörüleri doğrultusunda çeşitli röntgen incelemeleri ve ağzınızın modellerinin elde edilmesi de gerekebilir.

 

Bütün implantlar başarılı mı?

İmplant üzerine protez planlaması multifaktöriyel bir olaydır. Öncelikle hasta sağlıklı olmalı, hastanın iyileşme gücü olmalıdır.  Örneğin hasta, kontrol edilmeyen şeker hastası ise yarı-iyileşme komplikasyon yaratabilir.  Bu hastalık implantların yerleştirilmesi tamamlandıktan sonra gelişirse de implantların gelecekteki durumlarında komplikasyonlara yol açabilir.Hemen her hasta muayene edilmeli, hastaya uygun implant ve implantı yerleştirme yöntemi özenle seçilmelidir.  implantlar dişhekimi tarafından özenle yerleştirilip kontrolunun yapılmasının yanı sıra hastadan da özel ilgi görmelidir.  Diş hekimi kontrolü ve hasta implantlara iyi bakım yapmazsa komplikasyonlar ortaya çıkabilir.  Bunların yanı sıra sigara içen ve fazla alkol kullanan hastalarda implantların başarısı etkilenmektedir.


İmplantların ömrü ne kadar?

 İmplantın ömrü bir çok etkene bağlıdır.  Hastanın genel sağlığı ve implantların iyi bakımı implant ömrünü etkileyen en önemli etkenlerdendir. Cerrahi açıdan iyi yapılıp,protetik açıdan doğru planlanan ve hastanın da ağız hijyenine verdiği önem sayesinde implant çok uzun yıllar hizmet edecektir. İmplantın ömrünü etkileyen bir çok etkeni ve sizin risklerinizi dişhekiminiz size açıklayacaktır.


İmplant yapma kararında yaşlılık etken faktör mü?

Hayır.  Sağlık yaştan çok daha önemli bir faktördür. Tabiki yaş faktörü hekimin değerlendirme kriterleri arasında olacaktır. Bununla beraber  70-80 yaşlarındaki birçok hastanın cerrahi riskleri daha genç yaşlarda olup fakat sağlık sorunu olan hastalardan daha azdır.  Ayrıca daha yaşlı kişilerin implanta olan  ihtiyacı gençlerin ihtiyaçlarından daha fazladır çünkü yaşlılarda daha çok diş kaybı olmuştur.

 

İmplantların vücut tarafından reddedilme riski var mı?

İmplantlar organizma için herhangi bir yan etkisi olmayan maddelerden yapılmış  ve yıllardır yoğun araştırmalara tabi tutulmuştur.  Bu maddeler genellikle titanyum gibi metaller, ve hiç bir zaman canlı bir organizmanın parçası olmayan benzeri diğer maddelerdir.  Vücudun bunlara karşı antigen üretip kalp ve böbrek transplantlarında olduğu gibi reddetmesi mümkün değildir.

 

Kanser riski var mı?

Tıbbi literatürde implantların kansere neden olduğunu gösteren hiç bir bulguya rastlanmamıştır. 

İmplantlar kozmetik amaçlarla kullanılır mı?

İmplantlar genelde kozmetik nedenlerle kullanılmazlar.  implantların kullanılmasındaki amaç protez dişlere dayanak vermektir.  Protez dişler kullanarak kozmetik düzeltmeler yapılabilir fakat böyle bir tedaviye başlamadan önce beklentilerinizi tamamı ile diş hekiminize danışmalısınız.


implantların başarısı garantili mi?

Ağzınıza giren ve sizin kontrolünüz altında olan hiç bir şey için garanti vermek mümkün değildir. Bir organ nakli veya kalp ameliyatı sonrasında sağlık durumunuzun ne ölçüde garantili ise implant uygulamaları içinde aynı durum geçerlidir.


implant yerleştirilmesi ne kadar zaman alıyor?

Bu süre, durumunuz, ihtiyaçlarınız ve yapılacak işlere bağlıdır.  Bir tek ameliyat yarım saat ile bir kaç saat arası sürebilir.  Bütün bir tedavi bir ameliyatla da bitebilir, bir dizi ameliyat ve randevu da gerektirebilir.  İyileşmenin tam olması aylar alabilir