Yansıyan Diş Ağrısı

 Bu tür ağrılar kaynağından uzak bölgelerde hissedilen ağrılardır.

Örneğin; 

·         alt yirmi yaş dişlerinin kulak ağrısına neden olması

·         alt yirmi yaş dişlerinin ağrısının ön keser dişlere vurması

·         üst yirmi yaş dişlerinin şakaklara kadar vuran ağrıya neden olması

·         gömülü yirmi yaş dişlerinin göze ve elmacık kemiklere kadar vuran ağrıya neden olması

·         başka bir dişe doğru devrilmiş olan gömülü bir dişin devrilmiş olduğu dişte ağrıya neden olması

·         tek taraflı çiğnemek yada diş gıcırdatmak eklem ağrısına buda kulak ağrısına hatta kulak çınlamasına neden olabilir

·         sinüzit ağrısının üst dişlere vurması

·         sistemik olarak kap krizi ve angina geçmişi bulunan hastalarda kalp ağrısı sol kola omuza boyuna sol çene dişlere yansıyabilir.

yukarıda sayılan örneklerin dışında da bir dişin ağrısı yanındaki dişe, iki üç diş önündeki dişe veya karşı çenedeki bir dişe yansıyabilir ancak yansıyan diş ağrısı çenenin orta hattını geçmez. Örneğin ağzın sol tarafındaki bir ağrı sağ tarafına sağ tarafındaki bir ağrı da sol tarafında hissedilmez.

Yansıyan diş ağrısının tespitinde veya başka bir rahatsızlığın dişlere veya çeneye vuran ağrısının tespitinde kişinin kendi hastalığının dişlere olan etkisi iyi bilinmeli ve diş hekimine detaylı bir şekilde muayene olarak esas problemin diş kökenli olup olmadığı araştırılmalı.

Yansıyan ağrının tedavisinde asıl sorunun hangi bölgede olduğu tespit edilmeli ve soruna yönelik tedavi uygulanmalı. Asıl sorun dişlerden kaynaklanıyorsa sorun yaratan diş muhakkak tedavi edilmelidir.