Gömülü dişler- Gömük dişler

Sürme yaşı ve zamanı geldiği halde, çeşitli nedenlerle normal dentisyonda yerini alamayan, yumuşak doku veya kemik içerisinde kısmen veya tamamen kalmış dişler, gömülü diş veya daha bilimsel bir ifade ile “gömük dişler” olarak tanımlanmaktadır. En çok rastlanan gömük olan dişler, yirmi yaş dişleridir. Yirmi yaş dişlerinden başka, köpek dişleri, küçük azı dişleri ve ön ve yan keser dişler de gömük diş olarak kalabilmektedir.

Gömülü dişler, birçok sorunu beraberinde getirdiğinden, diş tedavilerinde ayrı ve önemli bir alanı oluşturur.

 

Yirmi Yaş Dişlerinin Gömük Kalma Nedenleri

İnsanların beslenme şekillerinin değişmesi ve evrimleşme sürecinin devamı gibi bir kısım etkenler sebebi ile insanların çene kemiği yapısının değişme ve küçülme eğilimi içine olduğu görüşündedirler. Ayrıca, çocuğun farklı anatomik yapılara sahip anne ve babasının birinden genetik olarak küçük çene yapısını alması, diğerinden büyük diş yapısını alması, dişlerin gömülü kalmasına neden olabilmektedir.

Gömülü Yirmi Yaş Dişi Belirtileri

Diş ağrısı, kırmızı ve şiş diş etleri, baş ağrısı, ağızda kötü bir tat, çene çevresinde şişlik, kötü ağız kokusu, diş etlerinde kanama halleri gömülü yirmi yaş dişlerinin belirtileri olabilir.

 

Gömülü Yirmi Yaş Dişlerinin Çekilmesini Gerektiren Haller;

* Gömülü diş etrafında yumuşak dokunun enfeksiyonu ve dişeti apsesi,

* Gömülü dişin sürme esnasında diğer dişlere baskı yapıp o bölgede basınç ağrısı oluşturması,

* Yarı gömülü dişte çürük oluşması

* Gömülü dişin yandaki komşu dişi çürütmesi

* Gömülü dişin ağızdaki diğer dişlerde çapraşıklık meydana getirmesi veya getirme olasılığı,

* Gömülü dişin çevresinde kist ve tümör gibi lezyonların oluşması ve oluşma olasılığının bulunması,

* Ortodontik tedavi (tel tedavisi) için gömülü dişin çekiminin gerekmesi,

* Tam dişsiz olan ve  hareketli protez kullanacak hastalarda, protez diş yapımı için gömülü dişin çekiminin gerekmesi,

hallerinde gömülü dişin çekimi gerekmektedir.